Select Page

ARTISTER

TÖÖLÖN KETTERÄ

SIMA

OCH ARTISTER FRÅN OTNÄS

ASTRAL BAZAAR

DJ OTO X DJ MONSU

RWBK

Wappen i Dipoli 2018
Valborgsyran når sin höjdpunkt den 30 april i Dipoli med valborgspartyt då hela Otnäs samlas för att tillsammans klä på sig mössorna när klockan slår midnatt.!

BILJETTER

Förköpsbiljett 13€

Bailataan.fi 13€

Vid ingången 15€

Märke 2€

Phuxbiljettförsäljning 16.4.

Bailataan.fi 17.4. – 30.4.

Kandidatcentrets entré 23.-27.4.

Aalto Open Air 18.4.

Julkkus utgivningsfest och Jäynäfinalen 20.4.

Sitstävlingen, Alvarsplatsen 21.4.

Phuxspexet, Kalevasalen 29.4.

Utlysningen av Wappenjippot 30.4

OBS åldersgränsen är 18 år!

BILDER FRÅN TIDIGARE ÅR